Tag Archives: บานไม่รู้โรย

บานไม่รู้โรย แก้ตกขาว ไข้ทับฤดู

ดอกบานไม่รู้โรยที่เห็นกันว่าขึ้นอยู่ทั่วไปและออกดอกทั้งสีขาวสีแดงนั้น ไม่เพียงแต่ใช้ในการบูชาพระ หรือใช้เป็นไม้ดอกเพื่อความสวยงามเพียงอย่างเดียวตามที่หลายๆคนเข้าใจและมองข้ามประโยชน์ที่แท้จริงของดอกไม้ชนิดนี้ไปอย่างง่ายดาย

อ่านต่อ »