ความสำเร็จก็เหมือนการปลุกต้นไม้

ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นได้จากการลงมือทำในจุดที่เล็กที่สุดก่อน มันก็เหมือนกับการปลุกต้นไม้ ที่ต้องเริ่มปลูกตั้งแต่เมล็ด และต้องคอยดูแลเอาใจใส่ รดน้ำ พรวนดิน จนกว่าต้นไม้ต้นนั้นจะโต และออกดอกออกผลเป็นความสำเร็จให้เราเก็บเกี่ยว ให้เราได้ชื่นชม และถ้าคุณจะปลูกต้นความสำเร็จมันต้องทำยังไง ไปดูกันเลย

ปลูกต้นความสำเร็จ

  • ศึกษาเรียนรู้ อยากได้ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่แบบไหน ต้องรู้จักความสำเร็จนั้นให้ดี ว่ามีขั้นตอน วิธีการ หรือกระบวนการอะไรบ้าง ที่จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ นำข้อมูลทั้งหมดที่คุณได้ศึกษามา นำมันมาเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความสำเร็จ แล้วเริ่มลงมือทำตามวิธีการ หรือกระบวนการแห่งความสำเร็จนั้น หรือที่เรียกกันว่า เริ่มขุดดิน แล้วโยนเมล็ดพันธุ์แห่งความสำเร็จลงไป จากนั้นกลบหน้าดินให้เรียบร้อย
  • ใส่ปุ๋ย การที่คุณจะทำอะไรแล้วประสบความสำเร็จนั้น กำลังใจที่มาจากภายในตัวของคุณเป็นสิ่งสำคัญ คุณต้องหมั่นเติมปุ๋ยแห่งกำลังใจ ให้กับตัวคุณบ่อยๆ เพื่อให้คุณไม่ลืมว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่
  • รดน้ำ รดความรู้ที่เป็นประโยชน์ที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จที่เร็วขึ้น ง่ายขึ้น ลงสมองของคุณเป็นประจำ ยิ่งคุณมีความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อความสำเร็จของคุณมากเท่าไหร่ การแก้ปัญหาต่างๆ และการลงมือทำตามกระบวนการแห่งความสำเร็จที่คุณได้วางแผนไว้ มันก็จะยิ่งง่ายมากขึ้นเท่านั้น
  • ดูแลเอาใจใส่ ความสำเร็จของคุณมันจะงอกงาม และเติมโตได้ คุณต้องดูแลเอาใจใส่ มุ่งมั่น พยายาม สู้ไม่ถอย และไม่คิดยอมแพ้ เติมไฟเติมกำลังใจอยู่เป็นประจำ เชื่อได้เลยว่าความสำเร็จของคุณจะต้องเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่สง่าแน่นอน
  • ตัดกิ่ง อะไรที่เป็นตัวขัดขวางความสำเร็จของคุณให้คุณหาวิธีบังคับหรือตัดมันทิ้ง เช่นพฤติกรรมผัดวันประกันพรุ่ง พฤติกรรมเดียวค่อยทำ เดียวกับมาทำ วิธีแก้ที่ดีที่สุดสำหรับคุณคือ คุณต้องสร้างวินัยที่เข้มข้นให้กับตัวคุณเอง เจ้าวินัยที่เข้มข้นตัวนี้ละ มันจะช่วยบังคับตัวคุณให้ลงมือทำตามกระบวนการหรือการวางแผนของคุณให้คุณไม่เผลอใจไปทำอะไรนอกลู่นอกทาง และจะช่วยให้คุณเดินไปพบกับความสำเร็จที่สวยงาม เหมือนต้นไม้ที่ถูกตัดแต่งกิ่งเสร็จเรียบร้อยจนดูดีแล้วนั้นเอง

ความสำเร็จมันปลูกได้ ?

การปลูกต้นความสำเร็จ มันก็เหมือนการมั่นสะสมความรู้ ทักษะ ความสามารถและประสบการณ์ เอาไว้เก็บเกี่ยวใช้ประโยชน์ในอนาคต หรือในเรื่องที่เราตั้งใจอย่างเช่น ถ้าคุณอยากจะเป็นนักเขียน คุณก็ต้องปลุกฝังตัวเองให้รักการอ่าน รักการเขียน ไปพร้อมๆ กับการใช้ชีวิตประจำวันของคุณ เป็นต้น

หรือคุณกำลังหมายถึง...

3 วิธีทำนายความสำเร็จในอนาคต

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine ถ้าคุณอยากจะรู้อนาคตของคุณว่าในอีก 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า …